CASE: Aalborg Universitet

AALBORG UNIVERSITET: INNOVATION

EIM – Embodied Interaction through Movement

Vi fik styrket de studerende i at implementere bevægelse i teknologisk designinnovation af spil og apps.

Dét fik Aalborg Universitet med sig…

 • Produkt- og spildesignstuderende får ny viden og undervisningsmetode, der afspejler aktuelle behov hos producenter
 • Flere studerende inddrager EIM i deres afsluttende eksamensopgaver
 • Mulighed for fornyelse af curriculum for de studerende på teknologidesign
 • Mulighed for international førerposition på området

Dét fik kunstnerne med sig…

 • Udvidet partnerskabserfaring med højere læreanstalt
 • Udvikling af EIM-workshopmodel og øget indsigt i egne markedsmuligheder
 • Inspiration til, hvordan man kan skabe øget bevægelse i samfundet via teknologi og tværfaglig udvikling
 • Parallel udvikling af danse- og bevægelsesworkshops for skolebørn

Dét fik Nordjylland med sig…

 • Regionens universitet får mulighed for internationalt profileringsområde
 • Ny tværsektoriel udvikling med universitet, teknologidesign, kunstnere og produkt- og serviceproducenter
 • En danser fik som praktikant introduktion til, hvordan man skaber professionelle partnerskaber.

“Aalborg Universitet vil kunne indtage en international førerposition inden for denne type udvikling af teknologi og produkter. 

Cumhur Erkut,
Associate Professor, AAU  

Udfordring

Aalborg Universitet underviser studerende i design- og spilproduktion. Der er et aktuelt voksende marked i Norden for teknologisk designinnovation af hverdagsprodukter og services, der inddrager krop og bevægelse.
Det giver behov for nye undervisningformater, hvor de studerende får kompetencer til at forstå, gengive og tilskynde til bevægelse i spil, apps og produkter.

Hvad skete?

De to dansere/koreografer var medudviklere af ny undervisningsmetodik EIM: ‘Embodied Interaction through Movement’ i to workshops. Danserne bistod de studerende med at forstå, synliggøre og implementere bevægelsesaspekter i teknologisk design af virksomheders produkt- og serviceinnovation. Opgaven var at finde nye produktmuligheder med kropslig interaktion inden for beklædning, mobile applikationer, spil mv.: Hvordan udvikler man spilkarakterers bevægelsesmønstre og øger underholdningseffekten? Hvordan stimulerer man brugere af spil og apps til mere bevægelse? Hvordan indbygger man nye kompatible systemer i bevægelige produkter, der skal interagere med fx lyd og lys?
AAU præsenterede EIM-modellen i San Jose i maj 2016, og formatet har vakt international interesse. Universitetet har mulighed for at blive internationalt førende på området.

Kunstnerne vil videreudvikle EIM-konceptet som et forretningsområde, der skal levere ’motion capture data’ til interaktive spil og underholdningsapplikationer. De ønsker også at deltage i teknologisk designinnovation – og øge den generelle kropslige trivsel i samfundet.

Partnerskab

AALBORG UNIVERSITY COPENHAGEN
Afd. for arkitektur, design og medieteknologi
Cumhur Erkut (Dr. Sc.), Associate Professor
www.create.aau.dk

ELLEN KILSGAARD OG ANU RAJALA-ERKUT
Dansere og koreografer

PRAKTIKANT
Anamet Magven, danser

De står bag

Artbizz Nord er en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px