CASE

FF SKAGEN: VIRKSOMHEDSKULTUR

‘Vores fiskefabrik fik synliggjort medarbejdernes engagement og ønsker efter en udfordrende tid.’

Dét fik FF Skagen med sig…

  • Medarbejderne er blevet knyttet tættere til virksomheden.
  • Et ærligt, detaljeret billede af medarbejdernes holdninger, der nu er synlige for alle i virksomheden.
  • Nyt i branchen, at medarbejderne bliver hørt så intensivt som her.

Dét fik kunstneren med sig…

  • Første erfaring med at arbejde i produktionsvirksomhed med mange ufaglærte.
  • Har udviklet konceptmodel til andre virksomheder med samme profil.
  • Blev fulgt af og havde dialog med specialestuderende fra Cph. Business School

Dét fik Region Nordjylland med sig…

  • En produktionsvirksomhed med mere engagerede medarbejdere.
  • Tydelig vurdering af en indsats for at fastholde og videreudvikle arbejdspladser for ufaglærte.

“Det er fantastisk at få Karstens syn på vores virksomhed! Jeg er overrasket over de detaljer, han får med.”

Johannes Palsson, adm. direktør

“Jeg har været Skagensmaler – bare i år 2016. Hvor jeg prøver at formidle kunsten som en måde at tænke på.”

Karsten Auerbach

Udfordring

FF Skagen A/S havde en større krise i 2013, et efterfølgende direktørskifte og en fusion med fabrik i Hirtshals.

Ledelsen ønsker en tydelig virksomhedskultur og at inddrage medarbejderne ved, fra deres perspektiv, at sætte ord på og forholde sig aktivt til virksomheden.

Hvad skete?

Karsten Auerbach holdt en heldags maleworkshop med alle 140 medarbejdere og satte fokus på teamarbejdet.
Karsten Auerbach flyttede derefter ind med sit staffeli i en uge og malede i de mange fabriks- og administrationslokaler.
Efterhånden kom medarbejderne forbi og talte med ham om livet på virksomheden. De 10 malede billeder viser fabrikkens fysiske rammer (de grå/blå farver) mikset med symboler for medarbejdernes udsagn om værdier, ønsker og visioner (de gyldne farver). Desuden havde han flere møder med direktionen.

Partnerskabet afsluttedes med en fernisering af de færdige billeder. Udstillingen cirkulerer herefter rundt i virksomhedens afdelinger.

Partnerskab

FF SKAGEN
En af verdens største fiskemel- og fiskeolieproducenter www.ffskagen.dk

KARSTEN AUERBACH
Billedkunstner og kunstnerisk konsulent
www.auerbach-art.dk

De står bag

Artbizz Nord en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px