CASE: UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

UCN – PÆD. INNOVATION
involverende formidling til børn

Vores studerende fik læring om involverende formidling, der styrker børns brug af lokale kulturinstitutioner.

Dét fik UCN med sig…

 • Udvikling af ‘involverende formidling’ til børn via kunstnerisk skabende metoder
 • Test af prototype med lokale kulturinstitutioner og børnehave/5. klasse
 • En model til pædagogstuderendes forståelse for, interaktion med og styrkelse af lokal kultur
 • Et tværfagligt kultur- og kunstnernetværk, som hurtigt kan aktiveres til andre samarbejder

Dét fik kunstnerne med sig…

 • Første partnerskabserfaring med uddannelsesinstitution
 • Indsigt i kulturinstitutioners formidlingspraksis og -udfordringer
 • Dokumenteret koncept til kulturinstitutioner eller andre, der ønsker ‘involverende formidling’
 • Netværk til UCN og kulturinstitutioner

Dét fik Nordjylland med sig…

 • Metode til stimulering af børns, deres forældres og børneinstitutioners engagement i kultur og kulturhistorie
 • Styrkelse af lokale kulturinstitutioners betydning for borgerne
 • Innovation af curriculum på uddannelsesinstitution
 • Tværsektorielt netværk

“De studerende har rykket sig rigtigt meget, netop fordi de har haft kunstnere med til at støtte i processen” 

Felicia Bech Lillelund,
Lektor på UCN, pædagoguddannelsen 

“Det handler om at gøre tingene levende, for mig, for børnene og for de studerende på UCN.” 

Lars Ditlev Johansen,
Skuespiller

Udfordring

UCN i Hjørring ønsker at udvikle en ny pædagogisk metode omkring ‘involverende formidling’. Metoden skal adressere tre parallelle behov:
1) Lokale museer og teatret i Vendsyssel ønsker at synliggøre sig over for nye generationer af publikum og at aktivere en interesse for kultur og historie. De skal derfor lære at formidle til og involvere børn, så de får lyst til at komme tilbage – gerne med deres forældre.
2) De pædagogstuderende skal forstå de lokale kulturinstitutioners betydning for lokalsamfundet – og tilegne sig en metode, hvor man som pædagog i børnehave, skole mv. kan involvere børn i samarbejde med kulturinstitutionerne.
3) UCN ønsker at omsætte hele læringen omkring ‘involverende læring’ til en pædagogisk metode, der kan bruges også i anden kontekst.

Hvad skete?

UCN indgik partnerskab med skuespiller Lars Ditlev Johansen og komponist/producer Viggo Steincke om udvikling af involverende formidling til børn med afsæt i kunstneriske metoder.

Sammen med pædagogstuderende, en 5. klasse og en børnehaveklasse besøgte de Vendsyssel Kunstmuseum og Vendsyssel Historiske Museum. Her præsenterede en ansat fra museerne hhv. et maleri og en artefakt til børnene. Hver klasse startede under ledelse af de to kunstnere med at se og udvikle egen forståelse og betydning af de to genstande. Deres læsning af genstandene blev derefter udtrykt i holdninger, tekster, storyline, karakterer, musik og scenografi, som børnene skabte med processupport fra kunstnerne og de pædagogstuderende. Det hele blev samlet til to forestillinger, som blev prøvet og opført på Hjørring Teater med særdeles positiv respons fra både børn, forældre og kulturinstitutioner.

Herefter er metoden blevet evalueret og skal videreudvikles til en egentlig prototype.

Se også dokumentarvideo af Matti Daniel Haar Olesen, UCN

Partnerskab

UCN – UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND
Campus Hjørring

LARS DITLEV JOHANSEN
Skuespiller

VIGGO STEINCKE
Komponist/musiker/producer

Tak til Viggo Steincke for fotos
Tak til Matti Daniel Haar Olesen for dokumentationsviden

De står bag

Artbizz Nord er en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px