CASE: TREKANTEN BIBLIOTEK OG KULTURHUS

FRA SILO TIL SAMSKABELSE: CO-CREATION

Vi fik nytænkt vores samarbejde og udviklet en stærk prototype for borgerinddragende kulturprojekter

Dét fik Trekanten med sig…

  • En prototype for samskabelse af kulturprojekter med borgere i Aalborg Øst – med fokus på værtsrollen.
  • Afprøvet prototypen med alle medarbejdere, der dermed har fået en fælles konkret erfaring med metoden.
  • Processen har medvirket til samarbejde på tværs af faglige og opgaverelaterede siloer i Trekanten.
  • En fælles forståelse for Trekantens opgaver.
  • Nye synlige medarbejderkompetencer, som tidligere var skjult.

Dét fik kunstneren med sig…

  • Første erfaring med en kompleks opgave med flere effektmål og implementering for øje.
  • Tæt samarbejde med Trekantens leder om udvikling af løsningsmodellen.
  • Nyt dokumenteret koncept til afsætning i andre kulturhuse med tilsvarende udfordringer.

Dét fik Nordjylland med sig…

  • Styrket borgerinddragelse via kulturprojekter i et socialt udfordret område.
  • Stærkere sammenhængskraft

“Projektet får direkte betydning for vores bundlinje. Som offentlig institution handler det om at få øget interessen, større borgerinddragelse og bedre tilgang til borgerne.” 

Michael Mansdottor,
Leder af Trekanten Bibliotek- og Kulturhus 

Udfordring

Trekanten Bibliotek- og Kulturhus ligger i Aalborg Øst, et område med sociale udfordringer.
Trekanten var lukningstruet pga. et faldende lokalt besøgstal til kulturarrangementerne.
Den nye ledelse lagde en strategi, som involverer lokale borgere i at designe nye kulturtilbud.
Trekantens personale skal derfor skifte rolle fra at være leverandører af kulturtilbud – til at være facilitatorer for lokale borgeres kulturkoncepter.

Videoen er optaget halvvejs i partnerskabet.

Hvad skete?

Trekanten indgår et partnerskab med skuespiller og sanger Pernille Sørensen om at vende tilgangen på hovedet, så medarbejderne udvikler en fælles metode til at understøtte borgernes kulturprojektideer.
Et vigtig pointe er, at alle medarbejdere kommer ud af deres faglige og opgavemæssige siloer, får forståelse for helheden, for kollegernes funktioner og tester formatet på et helt konkret projekt.
Projektet bliver en ny prototype og referenceramme for Trekantens særlige tilgang. Personalets modeludvikling styrker motivation og bevidstheden om, hvordan man individuelt kan understøtte – som en del af helheden – fordi medarbejderne sammen har afprøvet, hvordan arbejdet med projektrealisering opleves i praksis.

Partnerskab

TREKANTEN BIBLIOTEK- OG KULTURHUS

www.trekanten.info

PERNILLE SØRENSEN
Skuespiller, sanger og kunstnerisk konsulent

www.playandact.dk

De står bag

Artbizz Nord er en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px