ansøgning til partnerskab mellem kunstner og virksomhed

OBS!

Læs først vejledning – og hav budget parat, når du udfylder ansøgningen!
Vær opmærksom på, at du ikke kan gemme tekst og gå tilbage til den.

TILSKUD TIL PARTNERSKAB

Udfyld og send ansøgning om tilskud! Kontakt Artbizz for gratis support.

1. Hvilke udfordringer i den ansøgende virksomhed/organisation drejer partnerskabet sig om? [max. 10 linjer]

2. Hovedaktiviteter: På hvilke måder vil partnerskabet arbejde med udfordringerne? [max. 10 linjer]

3. Hvilke konkrete resultater/hvilke(n) effekt(er) ønsker I at opnå ved projektets afslutning? [max. 5 linjer]

4. Hvilke afdelinger og hvilke typer medarbejdere inddrages i arbejdet? [max. 5 linjer]

6. Hvori består det innovative eller nyudviklende i opgaven/metoder/partnerskabet for virksomheden? [max. 10 linjer]

7. Hvori består det innovative eller nyudviklende i opgaven/metoder/partnerskabet for kunstneren? [max. 5 linjer]

11. Projektbudget – opdeles på aktiviteter i projektet.
OBS: Virksomhedens medgåede tid kan ikke indregnes i omkostningerne.

VIRKSOMHEDENS PROFIL

KUNSTNERPROFIL

Hvis der er mere end én kunstner, udfyldes nedenstående af den kunstner, der deltager mest i samarbejdet.

3. Hvilke typer ydelser har du indtil nu samarbejdet med virksomheder om? [max. 5 linjer]

4. Beskriv to typer opgaver, som du har løst for virksomheder/organisationer de seneste tre år. Indsæt gerne link til website/projekt. [max. 10 linjer]

5. Har du allerede nu en ide til, hvor i processen det er mest relevant for en lokale kunstner at observere, hjælpe og/eller involveres på anden vis som din praktikant/mentee (mere information i vejledningen)? [max. 5 linjer]

Der er ikke flere spørgsmål. Tjek, at du har svaret på alt. Der fremkommer en tynd rød ramme om de spørgsmål, du mangler at svare på.

Tryk på ‘send ansøgningen’. Du modtager senere en kopi af teksten pr. mail.