CASE

Nordjylland:
Virksomheder og kunstnere styrker hinanden!

‘Artbizz Nord har vist os begyndelsen af, hvad partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder kan tilføre regionens erhverv, sundhed, byudvikling, teknologi og uddannelse’

Dét fik Nordjylland med sig…

 • 10 partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder – eksempler med produktion, sundhed, byudvikling, teknologi og uddannelse.
 • 10 effektvurderinger af virksomhedernes faktiske udbytte.
 • 10 effektvurderinger af kunstnernes markedsudvikling og øvrigt udbytte.

Samlet set har partnerskaberne udviklet…

 • Synlig innovationseffekt for virksomheder og kunstnerne.
 • Byudvikling, branding af kulturarv, turisme og bosætning i randområder.
 • Fornyelse af institutioners undervisning og profil.
 • Tværsektorielt samarbejde, fx teknologi- og oplevelsesdesign.
 • Øget borgerinvolvering inden for kultur.
 • En testet model for kombineret menneskelig og økonomisk vækst.
 • Virksomhederne har vist sig at investere tid og penge, der overgår tilskuddet til kunstnerne.

Virksomhederne fik udvikling inden for…

 • Produktinnovation
 • Produktformidling/salg
 • Kunderelationer & -udvikling
 • Ny undervisningsmetodik
 • Sundhed og trivsel – antistress
 • Virksomhedskultur og samarbejde
 • Byudvikling og stedbranding
 • Oplevelsesøkonomisk nytænkning

Kunstnerne fik udvikling inden for…

 • Produktinnovation og nye partnerskaber
 • Nye kundesegmenter
 • Erfaring med brugerdreven udvikling
 • Samarbejde og ny viden fra andre fag
 • Metodeudvikling og inspiration til egen kunst
 • Praktikanter/trainees fik konkret introduktion til partnerskaber

FAKTABOX

Geografisk fordeling…

4 projekter i Aalborg
4 projekter i større byer: Hjørring, Skagen/Hirtshals, Struer og Nykøbing Mors
2 projekter i små byer: Klitmøller

Virksomhedstyperne

3 produktionsvirksomheder
2 offentlige virksomheder
2 uddannelsesinstitutioner
3 små virksomheder/iværksættere

Kunstnerfag i partnerskaberne

4 musikere
3 skuespillere/instruktører
2 billedkunstnere
1 forfatter/filmmand
3 dansere/koreografer

– heraf var der 4 unge kunstnere/kunststuderende, der som trainees fulgte den erfarne kunstner og fik første erfaring med virksomhedspartnerskab

Udfordring for Nordjylland

Med Artbizz Nord-puljen ønskede KulturKANten at stimulere partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder – med en målsætning om innovation og vækst for begge parter.
Udfordringen var at få lokale virksomheder til at melde sig! KulturKANten entrerede med Artlab (nu Artbizz) om at være operatør og at matche og effektvurdere partnerskaberne.

Hvad skete?

Forud for samarbejdet havde en tværsektoriel gruppe under Kulturministeriet, bestående af ministeren, hovedorganisationerne, kunstneriske organisationer og større virksomheder i foråret 2015 bakket op om mere kunst og flere kunstnere på danske virksomheder. Artbizz (tidligere Artlab) var med til at udarbejde en casesamling med oversigt over alle de områder, hvor kunstnere kan stimulere udvikling og vækst.

Gruppen bakkede derefter op om det synspunkt, at vejen til flere partnerskaber går via tydeligere effektvurdering.

Kulturaftale Nordjyllands støtte via Artbizz Nord-puljen betød, at vi nu kunne afprøve en pilotmodel for effektvurdering, der kan bruges af hhv. virksomhed og kunstner.

Hvordan videre herfra?

Artbizz Nord har vist, hvordan effektværktøj kan synliggøre udvikling og vækst for virksomheder og kunstnere – og dermed for kommuner og regioner.
Potentialet er langt fra indfriet for denne sammenhængende ‘trepartsudvikling’.

Artbizz’s næste skridt?

1) Arbejde for, at metoderne bliver udbredt i resten af Danmark.
2) Færdigudvikle effektvurdering og matchmetode til regioners og kommuners stimulering af erhverv, sundhed, byudvikling, teknologi og uddannelse.
3) Følge op på langtidseffekter for de 10 partnerskaber
4) Fortsætte arbejdet med at levere support, match og uddannelse i området

De står bag

Artbizz Nord en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px