CASE: NEBULA – CLOUD CITY, AALBORG

NEBULA:
OPLEVELSER TIL
AALBORGS NYE BYDEL

Vi fik testet prototyper på musik og lyd som vejvisere i den kommende oplevelsesbydel på Spritfabrikkens område.

Dét fik NEBULA med sig…

 • Brugerdrevet udvikling af LYDSTI – en prototype på vejvisning og stemningspræg via musik
 • Brugerdrevet udvikling af LYDTRÆET – en prototype på interaktiv leg med lyd og musik
 • Overvejelse fra Cloud City om at implementere differentierede lydstier i hele området
 • Eksemplificering af, hvordan klynger af mikrovirksomheder sammen kan løfte større opgaver

Dét fik kunstneren med sig…

 • Første partnerskabserfaring med oplevelsesvirksomhed
 • Primær indflydelse på udvikling af selve prototypen/mediet – en helt anden funktion end at fylde musik på et medie, der er færdigudviklet
 • Erfaring med brugerinddragelse, der gav markant indflydelse på prototyperne
 • Ny koncepttype til andre oplevelsesvirksomheder

Dét fik Nordjylland med sig…

 • Bidrag til Aalborgs kommende flagskib: den nye oplevelsesbydel Cloud City
 • Eksempel på, hvordan klynger af mikrovirksomheder sammen kan løfte større opgaver
 • En ung kunstner fik indsigt i produktinnovation via partnerskab med virksomheder

“Med den iderigdom vores testgrupper havde, skal der gives plads til det brugergenererede i processen. Det har kunnet ske, fordi Viggo har været med fra starten.” 

Jens Kruhøffer,
Formand for Nebula 

Udfordring

NEBULA er en klynge af seks mikrovirksomheder, som vil udvikle en torveplads med lokale madvarer i bydelen Cloud City. Den ny bydel med boligmasse, forretninger, artcenter, chokoladefabrik mv. skal ligge på Spritfabrikkens grund og åbner 2019. Grunden har en ejerkreds med en privat storentreprenør, Martin Ole Nielsen, A. Enggaard A/S og en svensk fond.

NEBULA’s partnerskab med musiker og producer Viggo Starcke har som mål at udvikle to oplevelsesprodukter. Det ene skal vise vej til torvepladsen på det store område, og det andet skal fastholde de besøgendes interesse og få dem til at blive længere.

Hvad skete?

Partnerskabet udvikler konturerne af de to nye produkter – LYDSTIEN og LYDTRÆET og tester begge prototyper med tre brugergrupper.
LYDSTIEN skal fungere som auditiv vejviser og samtidig skabe en stemning, der matcher den oplevelse i Cloud City, som publikum er på vej til. Brugerinddragelsen giver afgørende input til udformning af en app.
LYDTRÆET skal have fysisk form og give de besøgende en interaktiv oplevelse med lyd og musik. Lydtræet afprøves med brugerne uden forudgående introduktion. Brugernes gradvise opdagelse af mulighederne og den efterfølgende dialog om flere funktioner har også her fået markant indflydelse på prototypen.

Entreprenøren har vist stor interesse for produkterne i forhold til oplevelsesdimensionen af Cloud City – muligheden for lydstier i hele området undersøges.

En ung musiker deltog i projektet som mentee og blev introduceret til partnerskabet og musik som ‘fysisk vejviser’.

Partnerskab

NEBULA
Klynge af seks kreative, mindre virksomheder i IKT- og oplevelsesområdet.
www.nebulagroup.dk

VIGGO STEINCKE
Komponist og producer
www.steincke.dk

.

De står bag

Artbizz Nord er en pulje under KulturKANten, en del af kulturaftale Nordjylland.
Puljen skal stimulere vækst for virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland 2015-2016.
Artbizz er operatør for puljen – i første fase som del af Artlab.dk, nu selvstændigt
 Artbizz-logo-web-150px